HDAP


Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje pri HLZ-u

Predsjednik: prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš

Ustanova: Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Telefon: 01 2388394

http://hdap.hlz.hr


Adresa: Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje, Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
IBAN: HR7423600001101214818 , poziv na broj 268-356