HDAP


Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje pri HLZ-u

...

 

 


Poštovane kolegice i kolege!

U organizaciji Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb održat će se 21. i 22. studenog 2019. tradicionalni tečaj: Antipsihotici u kliničkoj praksi, voditeljica prof. dr. sc. Alme Mihaljević-Peleš i prof. dr. sc. Marine Šagud. Program tečaja nalazi se u privitku:

PROGRAM i PRIJAVA