HDAP


Hrvatsko društvo za afektivne poremećaje pri HLZ-u

Osnivačka skupština Društva održana je 07.07.2016.godine.

Izabrani su:
 
  • za Predsjednika : prof.dr.sc. Alma Mihaljević-Peleš
  • za Prvog dopredsjednika: doc.dr.sc. Marina Šagud


  • za članove Upravnog odbora: Alma Mihaljević-Peleš, Marina Šagud, Maja Bajs Janović, Mirta Mahnik, Maja Živković, Dalibor Karlović, Špiro Janović, Bjanka Vuksan-Ćusa

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su izabrali sljedeće pojedince za funkcije u vodstvu Društva:

  • Tajnik: dr.med.Zoran Štimac
  • Drugi dopredsjednik: prim.dr.sc. Mirta Mahnik
  • Rizničar: doc.dr.sc. Maja Bajs Janović


Glavni ciljevi rada Hrvatskog društva za afektivne poremećaje pri HLZ-u:

   1. organiziranje tematskih stručnih skupova i edukacija
   2. suradnja s drugim stručnim društvima u zemlji i inozemstvu, kao i sa znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković
   3. objavljivanje znanstveno-stručnih publikacija, radova, brošura i knjiga
   4. pisanje stručnih smjernica za liječenje afektivnih poremećaja
   5. širenje znanja i kompetencija iz područja afektivnih poremećaja prema drugim specijalističkim područjima
   6. stvaranje referentnog centra unutar Ministarstva zdravlja ukoliko postoji potreba za istim

7.      njegovanje liječničke etike
8.      zaštite interesa i unapređenje položaja subspecijalista i specijalista iz ovog područja
9.      unapređenje zdravstvene zaštite oboljelih od poremećaja iz afektivnog spektra
10.  davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
11.  predstavljanje struke u tijelima HLZ-a
12.  suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
13.  predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke
14.  suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja
15.  predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima
16.  unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva
17.  njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima
18.   praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika.

 
Dugoročni ciljevi:

1.      organiziranje kratkih edukacija (2-5 dana)
2.      aktivnosti usmjerene dobivanju međunarodnih projekata iz ovog područja, kao i Hrvatske naklade za znanost  • Web administrator: dr.med. Biljana Kosanović Rajačić